ORIENTAL  TOURS  TAJLANDIA

wycieczki z polskim przewodnikiem

Bangkok - Pattaya - Phuket - Kao Lak

strona w przebudowie. Aktualne oferty na http://www.asiandivers.pl

Małgosia +66 879 80 75 70

**iMessage, FaceTime, Whatsapp, Viber, Line**

Facebook: Oriental Tours Wycieczki po polsku facebook.com/OrientalPhuket
Skype: asian_divers
strona w przebudowie. Aktualne oferty na http://www.asiandivers.pl

Nie zarezerwowałeś jeszcze wycieczek

Regulamin

Warunki wycieczek Oriental Phuket Tours Co Ltd

WARUNKI WYCIECZEK ORIENTAL PHUKET TOURS CO LTD

Warunki rezerwacji, płatnosci i rezygnacji z imprez turystycznych

Szanowni Państwo,
Przed rezerwacja wycieczek czy innych usług z naszej oferty prosimy o zapoznanie sie z warunkami rezerwacji, płatności oraz rezygnacji. Dokładamy wszelkich starań aby wakacje z nami były udane. Przejrzyste zasady prawne przedstawione w niniejszym dokumencie mają na celu określenie wzajemnych stosunków formalno-prawnych. Osoby, zwane dalej Klientami, dokonujac zgłoszenia uczestnictwa w naszych imprezach i dokonując płatności za nasze usługi wyrażają zgodę, aby te warunki stały się cześcią umowy o świadczeniu usług.
Warunki Wycieczek dotyczą imprez turystycznych, których organizatorem jest spółka prawa handlowego Oriental Phuket Tours Co. Ltd, właściciel marki Asian Divers, z siedzibą w Tajlandii. Rezerwacja i wykupienie imprezy w Centrum Nurkowym Asian Divers i firmie Oriental Phuket Tours Co Ltd, poprzez Strony internetowe: www.asiandivers.pl i www.orientalphuket.com zwanych dalej Organizatorem odbywa sie w kilku prostych etapach.

1. Wybranie oferty
1.1. Klient przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z programem imprezy turystycznej w celu upewnienia się, iż program jest zgodny z oczekiwaniami klienta. Np. Jeżeli klient chciałby dowiedzieć się więcej o budyźmie i kulturze powinien wybrać jedną z wycieczek kulturalno- krajoznawczych a nie snorkelingową.
1.2. Po odnalezieniu oferty, która spełnia oczekiwania Klienta, Organizator zaleca sprawdzenie wszystkich istotnych elementów i szczególnych warunków. Organizator prosi o dokładne sprawdzenie, co jest zawarte w cenie usługi
1.3. Oferty Organizatora nigdy nie zawieraja cen biletów lotniczych, zarówno do Azji jak i lokalnych ze wzgledu na różne ceny przewozników w różnych okresach.

2. Wysyłka zgłoszenia
2.1. Rezerwacja miejsc na wycieczce może zostać założona drogą elektroniczną za pośrednictwem stron intenetowych www.orientalphuket.com lub www.asiandivers.pl, zwanymi dalej Stronami lub e-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Po tym etapie weryfikowana jest dostępność miejsc, a także możliwa data rozpoczęcia programu. Ten etap nie wiaże się z żadnymi kosztami.
2.2. Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych oraz za posrednictwem agentów, Klienci występują z wiażaca oferta zawarcia Umowy z Organizatorem.

3. Potwierdzenie rezerwacji oraz zawarcie umowy
3.1. Możliwie najszybciej, po zapoznaniu sie z wstepna rezerwacja Organizator skontaktuje się z Klientami e-mailem na podany adres celem potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzając dostępność Organizator dokonuje wstepnej rezerwacji i wysyła do Klienta voucher zawierajacy szczegóły płatności .
3.2. Organizator prosi miec na względzie, iż całosc komunikacji odbywa sie droga elektroniczna i nie można wykluczyc jej zawodnosci. Jesli Klient nie otrzyma potwierdzenia w ciagu 48 godzin, Organizator prosi o ponowny kontakt.
3.3. Klient przez dokonanie wpłaty zaliczki za wybrane programy akceptuje umowę o świadczeniu usług i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
3.4. Osoba, która dokona rezerwacji, akceptuje umowę także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków rezerwacji przez tych uczestników przedstawionych w umowie.
3.5. Ceny imprez sa podawane w THB, EUR lub USD. Jesli klient dokonuje wpłaty na rachunek Organizatora w innej walucie niż rozliczeniowa to do przeliczenia stosowane są kursy sprzedaży walut banku w dniu wpływu na rachunek. O szczegółach przeliczenia Organizator informuje Klineta drogą elektroniczną wraz z przesłaniem vouchera.
3.6. Każda wpłata odnotowana przez Organizatora zostanie potwierdzona Klientowi przez przesłanie uaktualnionego vouchera. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności przeliczeń i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Jeśli klient nie otrzyma uaktualnionego vouchera do 7 dni od dokonanej wpłaty Organizator prosi o kontakt i przesłanie potwierdzenia przelewu.
3.7. Po dokonaniu płatnosci zaliczki, umowa zaczyna byc obowiazujaca dla obu stron. Brak wpłaty zaliczki w okreslonym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta i rezerwacja jest niepotwierdzona.
3.8. Kolejne wpłaty muszą nastapić bez ponownego wezwania zgodnie z harmonogramem wpłat podanym na voucherze. Brak wpłat w podanych terminach, może zostac potraktowany jako zerwanie Umowy z winy klienta.

4. Uzupełnienie danych
4.1. Organizator prosi o jak najszybsze uzupełnienie danych potrzebnych do prawidłowej obsługi programów. Szczegółowe pytania lub formularz zostana wysłane do Klienta drogą elektroniczną.

5. Końcowe rozliczenie
5.1. Końcowe rozliczenie nastepuje zgodnie z harmonogramem płatnosci na voucherze. Jesli termin ostatniej płatnosci wypada w dniu rozpoczecia pierwszego programu to Klient ma obowiązek przedstawić potwierdzenie przelewu lub zapłacić gotówką w lokalnej walucie. Cała wartość rezerwowanych usług musi byc rozliczona najpóźniej w dniu rozpoczecia pierwszego programu, wraz z ewentualnymi różnicami kursowymi powstałymi z tytułu przeliczenia wpłat.

6. Świadczenia
6.1. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, cena wycieczki obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, bilety wstępu, opiekę polskiego przewodnika.
6.2. Transfer na wycieczki jest zawarty w cenie tylko z niektórych lokalizacji. Cena dopłat może być zależna od ilości uczetników wycieczki z danego rejonu. Organizator informuje klienta o możliwości wystąpienia dopłat za transfer drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
6.3. Czas imprezy opisany na Stronach jest czasem zwiedzania, bez dojazdu. Z różnych lokalizacji na różne programy dojazdy wahają się od 30 minut do 4 godzin.
6.4. Polski przewodnik nie zawsze jest obceny podczas odbiorów z hotelów. Przewodnik najczęściej dosiada się do busa na trasie bądź spotyka się z uczestnikami wycieczki w pierwszym punkcie zwiedzania.
6.5. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, podczas programów nie ma czasu, aby „przy okazji” zrobić zakupy. Czas na zwiedzanie jest cenny i Organizator nie robi przerw na lokalnych targowiskach i w sklepach.

6.6. Jesli oferta nie stanowi inaczej, ceny za imprezy z noclegami dotycza miejsca w 2-osobowym pokoju. Klient wykupujacy tylko jedno miejsce musi sie liczyc z koniecznoscia zakwaterowania z inna osoba lub dopłata do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy Organizator nie był w stanie zapewnic zakwaterowania z druga osoba może zostac potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżacych po stronie Klienta. Niektóre imprezy umozliwiaja dostawki dla trzeciej dorosłej osoby, inne tylko dla dzieci, a inne nie maja takiej opcji.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach i wydarzeniach w trakcie programów, których bespośrednio nie organizował Organizator. Dotyczy to np. czasu wolnego, który jest do dyspozycji Klienta podczas wycieczek dwu- i trzydniowych.
6.8. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia urzadzen elektrycznych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, lub stanem sieci elektrycznej

7. Zniżki dla dzieci
7.1. Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci są określone na Stronach dla każdej wycieczki. Gdy uczestnikiem wycieczki jest dzieko, osoba dokonująca rezerwacji powinna wskazać liczbę dzieci oraz podać rok urodzenia. Organizator ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka w dniu wycieczki na podstawie oświadczenia opiekuna, a w razie wątpliwości – na podstawie dokumentów osobistych. Jeśli dziecko przekracza wiek 10 lat uprawniający do zniżki, Organizator jest uprawniony do pobrania różnicy pomiędzy ceną dziecka a ceną dorosłego.
7.2. Dzieci w wieku poniżej 3 lat biorą udział w wycieczkach bezpłatnie, bez prawa do własnego miejsca siedzącego a w przypadku wycieczek z noclegiem nie mają wliczonego śniadania w hotelu.
7.3. Organizator w ramach organizowanych programów nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom niepełnosprawnym. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej pod opieką osób dorosłych.

8. Dodatkowe życzenia Klienta
8.1. Organizator stara się w miarę możliwości uwzględniać pozaumowne szczególne życzenia Klientów nie ujęte w ofercie, np. specjalne wymagania żywieniowe. Brak realizacji pozaumownego szczególnego życzenia Klienta, spowodowdany przyczynami niezależnymi od organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. Dodatkowe życzenia i ustalenia wypisane są w miejscu „Komentarz” na potwierdzeniu rezerwacji.

9. Ubezpieczenia podczas trwania wycieczek
9.1. Wszyscy Klienci wycieczek są objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. Polisa wydana przez lokalnego ubezpieczyciela zwraca koszty leczenia po jego zakończeniu; tylko w poważnych przypadkach ubezpieczyciel może podjąć decyzcję o pokryciu kosztów z góry. Decyzję w tym przypadku podejmuje ubezpieczyciel; Organizator nie ma na nią wpływu.
9.2. Ceny nie zawierają osobistych ubezpieczen zdrowotnych, transportowych ani ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczeń. Organizator ekomenduje wszystkim swoim Klientom posiadanie osobistego ubezpieczenia turystycznego.

10. Rezygnacja i zmiany usługi na życzenie Klientów
10.1. Do odstapienia od Umowy, czyli rezygnacji Organizator wymaga formy pisemnej e-mailem z podaniem numeru rezerwacji (numeru vouchera).
10.2. W sytuacji odstapienia od Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia za wykonana prace oraz odszkodowania za rzeczywiscie poniesione koszty. Zalecamy zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Odstapienie od Umowy przez Klienta z dowolnej przyczyny może powodowac utrate całej wpłaconej kwoty, zwłaszcza w czesci dotyczacej rezerwacji hoteli, przelotów.
10.3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z programów jednodniowych na mniej niż 7 dni przed imprezą Organizator może obciążyć klienta opłatą manipulacyjną w wysokości do 30% ceny wycieczek. Każdy przypadek rezygnacji będzie rozpatrywany indywidualnie.
10.4. W przypadku niestawienia sie na impreze lub zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 24 godziny przed impreza Organizator może obciążyc klienta całą kwota imprezy. Dotyczy to również przypadków losowych, problemów wizowych, opóznien samolotów i działania siły wyższej, uwarunkowan zdrowotnych i wszelkich innych.
10.5. Na pisemne życzenie Klienta Organizator podejmie próby zmiany terminu lub elementów zarezerwowanych usług. Organizator podkreśla, iż może okazać się to niemożliwe lub może to wiązać sie z dodatkowymi kosztami.
10.6. Jeżeli na zarezerowane miejsce Klient chce wskazac inną osobę to odbywa sie to zwykle bez kosztów. Wyjątkiem są imienne rezerwacje, między innymi przelotów i hoteli.
10.7. Jeżeli Klient z przyczynyn niezależnych od Organizatora jest zmuszony przerwać uczestnictwo w wycieczce, Organizator nie pokrywa kosztów powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy przed jej zakończeniem.

11. Rezygnacja, niewykonanie i zmiany usługi przez Organizatora
11.1. W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Klientem, np. programu wycieczki, przed rozpoczęciem imprezy, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian. Po otrzymaniu takiej informacji Klient w zobowiązany poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy o udział w programie ze zwrotem wniesionych przez niego opłat. Klient, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany.
11.2. W ramach zmiany Klient może zgłosić chęć uczestnictwa w innym programie organizowanym przez Organizatora (wówczas zwracana jest mu różnica, jeśli wybrał tańszą lub dopłaca do droższej).
11.3. Jesli liczba minimalna uczestników imprezy nie została osiagnieta to Organizator ma prawo do odwołania imprezy i zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku imprez zawierajacych wiele elementów, jesli odwołanie dotyczy jednego z elementów to wówczas Organizator zwraca wpłacone pieniadze za ten element. Jesli nie została dokonana wycena elementów na voucherze to przymuje sie kwoty z oferty.
11.4. W przypadku niemożnosci zrealizowania programu ( warunki pogodowe, cieżka choroba lub wypadek przewodnika, inne zdarzenie, niezależne od Organizatora lub niemożliwe do przewidzenia) Organizator zaproponuje rozwiazanie alternatywne lub dokona zwrotu wpłaconych pieniedzy w kwocie odpowiadajacej niezrealizowanej części programu.
11.5. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany wysczególnionych w ofercie aktywnosci pomiedzy poszczególnymi dniami.
11.6. Jesli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia przy zawieraniu umowy, swiadczenie usług zostanie uniemożliwione, poważnie zakłócone lub zagrożone to obie strony mogą odstapić od umowy.

12. Odpowiedzialność Organizatora
12.1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
12.2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi w czasie trwania imprezy.
12.3. Organizator nie pośredniczy w formalnosciach wizowych, paszportowych ani zakupie biletów międzykontynentalnych, a co najwyżej udziela porad na ten temat. Organizator nie odpowiada za opóznienia w tym zakresie.
12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci z tytułu nieprzestrzeganiza zalecen, instrukcji, formalnosci wynikajacych z przepisów prawa lub aktów własciwych władz dotyczacych realizacji imprez turystycznych, w szczególnosci paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego Klient podróżuje. Klient jest osobiście odpowiedzialny za dotrzymanie tych postanowien. Klient zostanie obciażony kosztami ewentualnych szkód wynikłych z niezastosowania sie do ww. postanowien.
12.5. Wycieczki do krajów tropikalnych związane są z podwyższonym ryzykiem, które Klient akceptuje decydując na sie na okreslony program wyjazdu. W sytuacji poważnej choroby któregokolwiek z uczestników lub pilota, zakażenia, ukaszenia itp zastrzegamy sobie prawo do przerwania imprezy lub modyfikacji jej programu bez prawa do zwrotu kosztów, stawiajac na pierwszym miejscu troske o ewentualnego poszkodowanego.
12.6. W przypadku imprez fakultatywnych świadczonych na miejscu przez lokalnych przedsiebiorców Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych. W takim przypadku Organizator działa jako pośrednik.

13. Obowiązek współdzałania.
13.1. Oczekiwaniem Organizatora jest to, iż Klienci będą współdziałać z Organizatorem tak, aby realizowany program miał przebieg zgodny z zawartą umową. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez:
a) posiadanie wydanych przez Organizatora voucherów, które stanowią dowód zakupu usługi;
b) posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, zwłaszcza jeśli w programie wycieczki jest nocleg w hotelu
c) stawianie się punktualnie na odbiór z hotelu oraz w umówionych miejscach w trakcie trwania programu
d) stawianie się na imprezę w pełni władz umysłowych i fizycznych, umożliwiających udział w imprezie bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia i komfortu innych uczestników
e) wyposażenia siebie w ubrania i inne odpowiednie do rodzaju usługi, zgodnie z zaleceniami „Weź ze sobą” znajdującymi się w opisie wycieczek na Stronach.
14. Reklamacje.
14.1. Wszelkie roszczenia Klientów wobec Organizatora z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia programui należy zgłosić jak najszybciej; najlepiej już w trakcie trwania imprezy, celem usunięcia niedogodności.
14.2. W przypadku wystapienia wad w świadczeniu usług Klient jest zobowiazany do podejmowania działan minimalizujacych szkody. Np przy zagubieniu lub uszkodzeniu bagażu Klient powinien złożyc formularz zgłoszenia szkód.
14.3. Organizator przyjmuje pisemne reklamacje Klientów przesłane dorgą e-mailową pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Reklamacje można składac wyłacznie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia imprezy z wyszczególnieniem reklamowanych usług i oczekiwanej formy zadośćuczynienia. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji w ciągu 48 godzin od jej wysłania. Jeśli Klient nie otrzyma potwierdzenia, Organizator wymaga ponownego kontaktu. Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia i informuje Klienta o jej wyniku drogą e-mailową.

15. Postanowienia końcowe.
15.1. Niniejsze szczegółowe Warunki Imprez Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
15.2. Wszelkie informacje zamieszczone na stronach Organizatora odpowiadają stanowi prawnemu na dzien ich publikacji.
15.3. Z chwila publikacji nowych ofert, traca ważnosc wczesniejsze dotyczace tych samych miejsc,terminów i warunków.
15.4. Ewentualna nieważnosc poszczególnych postanowien nie narusza ważnosci całej umowy.
15.5. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez strony polubownie, a w przypadku niemożnosci osiagniecia porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Oriental Phuket Tours Co Ltd Licencja Organizatora Turystyki wydana przez
Urząd ds. Turystyki Tajlandii TAT 34/00737


Wersja 4.0 z dnia 13/12/2016

SlideBar